Home Profile BossNews Boss Talk Directory Contact Us
Home
HomeProfile
Username  
Password  

 
อ่านฉบับย้อนหลัง

 

รักดอกจึงหยอกเย้า

ลุมาถึงนาทีนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า "Merry Christmas and Happy New Year" ...ขอให้พี่น้องชาวเดอะบอสส์ทั้งมวลเกิดสันติสุขในวันคริสต์มาสและตลอดปีใหม่ 2544 โดยเฉพาะสหัสวรรษที่ 3 หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ ศตวรรษที่ 21 นี้ อย่างทั่วกัน และหวังว่าผองเราทุกคนจะต้องผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างฉลุยซึ่งพร้อมลุยไปข้างหน้าฝ่าฟันอุปสรรคนานาสรรพ และปรับเข็มทิศธุรกิจจนบรรลุเป้าประสงค์อย่างสมบูรณ์ทุกประการด้วยเทอญ...

แม้ขบวนอักษรจะข้ามมาสาธยายในศกใหม่ก็ตามทีแต่ "แซมพลอย" ยังคงถวิลตรึงใจในผลงานของสมาคมฯ...

"เดอะบอสส์ โบว์ลิ่งหรรษา...พัฒนาเด็กไทย" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 43 ณ คอสโมโบว์ล เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 โดยมี คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต กับ คุณชาลี รัตนวชิรินทร์ เป็นกัปตันและต้นหนตามลำดับ...

ปรากฏว่าได้รับการขานรับจากสมาชิกอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ซึ่งจำต้องหยิบยกมาสาธก เพื่อจารึกไว้ในความทรงจำของชาวเรา ไปอีกนานแสนนาน และเป็นบรรทัดฐานในการจัดงานและยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป... สำหรับรายได้ที่หักลบกลบบัญชีนั้นนะ คณะกรรมการกระซิบมาว่า "พอมีเหลือซึ่งสามารถนำไปช่วยพัฒนาเด็กไทยได้อย่างแน่นอนครับผม" ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทให้จัดซื้ออุปกรณ์และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทุรกันดารในจังหวัดเลย ซึ่งทั้งนี้ได้รับการแนะนำช่วยเหลือเกื้อกูล สำหรับข้อมูลหลากหลายนานาสรรพ จากคุณชายม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย อย่างละเอียดถ้วนถี่พร้อมกันนั้น คุณชายยังได้ปวารณาตัวเป็นทัวร์รีดเดอร์โดยจะนำคณะไปด้วยตนเองในต้นปีใหม่นี้ ขอให้ผลบุญที่ก่อเกิดอันเนื่องมาจากจิตกุศลในการณ์นี้ จงย้อนตอบสนองแด่คุณชายกำลูนเทพ เช่นกันครับ... "แซมพลอย" ขอปรบมือดังๆ อีกครั้งมอบแด่พ่องานและคณะกรรมการจัดงานในการณ์นี้...

และลืมไม่ได้สำหรับเหล่าผู้อุปการคุณที่กรุณาเกื้อหนุนเจือจุนกันมาตลอด ทั้งควักกระเป๋าสด ๆ และมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มอย่างฉันทไมตรี "แซมพลอย" จำได้ทุกครั้งและทุกเมื่อสามารถเชื่อขนมกินได้... ยามสมาคมฯ เอ่ยปากท่านเหล่านี้จะขมีขมันยืนยันรับปาก "ช่วยเหลือทุกคราไป" ได้แก่ คุณสุพิทย์ หมื่นนิกร คุณจิรภรณ์ รวยเจริญทรัพย์ คุณจริยา ศรีจันทร์ทับ คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ คุณวรางคณา วงศ์วารี คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ คุณปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม คุณลัดดาวรรณ เชี่ยวหัตถ์พงศ์ คุณสุนทร วัฒนาพร คุณตรีวิทย์ จุติวิทยาภรณ์ คุณสุนา จิรเดชตระกูล คุณวัชรา ใจสว่าง คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท คุณสุนีย์ ถนอมบูรณ์เจริญ และคุณเบญจวรรณ วิทยฐานกรณ์... ขอให้คณะผู้มีกุศลจิตทุกท่าน จงร่ำรวยและจำเริญในทุกสิ่งอย่างตามใจปรารถนา ตลอดปีใหม่นะจ๊ะ... ส่วนอีก 27 ท่านที่ยินดีปันใจไม่เคยปฏิเสธสมาคมฯ... "เอาไงเอากัน" ร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดมิเคยอิดออดให้เห็น...จ่ายปุบทันทีในฐานะทีมกิตติมศักดิ์หนึ่งหมื่นบาทขาดตัว... เห็นทีต้องเฉลยชื่อให้ทราบ ตามคำเรียกร้องหากใครใคร่รู้เร่งตรวจดูกันเอาเอง สำหรับหัวขบวนก็คงไม่พ้นท่าน ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ (ปราชญ์ในหัวใจเรา) ซึ่งต้องหมายเหตุไว้ได้เลย "ท่านไม่เคยพลาดในทุกกิจกรรมที่สมาคมฯจัดทำ" และติดตามด้วย คุณอดิศร พวงชมภู (อดีตนายกสมาคมฯ) ชื่นชมพร้อมเปรยให้ฟังว่า "SUCCESS"... คุณวิทูร ทวีสกุลชัย (นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน) กริ่มยิ้มในความสมานฉันท์ฉันพี่น้องของผองเราทุกคน...

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ผู้ซึ่งได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จาก ม.รามคำแหงมาสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าในวันนั้น ณ บริเวณลานหน้าตึกวิทยบริการแน่นดารดาดไปด้วยคณาญาติและครอบครัวของ ดร.ใหม่เอี่ยม รวมทั้งชาวเดอะบอสส์ซึ่งนำทีมโดยท่านนายกฯ คุณวิทูร ทวีสกุลชัย... จากนั้นก็ทยอยกันร่วมบันทึกภาพกับพรีเซ็นเตอร์เนื้อหอม (คุณวิสุทธิไงจ๊ะ) ที่พอจำได้ในช่วงเช้าตรู่วันนั้นมี คุณพิเชษฐ์ เวชสุภาพร คุณนุชนาฏ โฆษานันตชัย คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ คุณพูลศรี จงแสงทอง คุณปกรณ์ ศังขวณิชและแม่บ้าน คุณศักดิ์ชัย เตชะวิเศษ คุณรัตนชัย นิมิตราภรณ์ คุณวิสุทธิ์ จิราธิยุต คุณนวลจันทร์ ชัยมหาวงศ์ คุณประสงค์ จงอัศญากุล คุณชลกร ชัยณรงค์ คุณสุนีย์ ถนอมบูรณ์เจริญ คุณภัทธีรา วัลลภศิริ คุณเจริญสุข รดีสุจริตกุล คุณเรืองชัย เพชรพัชรพิสุทธิ์และภรรยา คุณบุญลือ ภัยสูญสิ้นและสามี คุณเอกอนันต์ บรรเลง คุณทวีศักดิ์ ไชยเศรษฐ คุณชวัลรัตน์ จันทนาม(จนท.สมาคมฯ) ฯลฯ และที่น่าเป็นปลื้มชื่นมื่นรื่นอารมณ์มากกว่าใคร ๆ ก็คงไม่พ้นลูกสาว-ลูกชาย รวมทั้ง คุณเบญจวรรณ วิทยฐานกรณ์ (คุณแม่ยังสาว-สวย รวยน้ำใจ) ซึ่งร่วมถ่ายรูปกับคุณพ่อ(ตัวอย่าง) อย่างมีความสุขสุดจะบรรยายใด ๆ ส่วน คุณวิชัย วิทยฐานกรณ์ พี่ชายใจงามได้ย้ำคำปลื้มกับ "แซมพลอย" ว่า "นับเป็นเกียรติประวัติของตระกูล พวกเราพี่น้องภูมิใจในตัวเขามาก"..."แซมพลอย" ในนามชาว "เดอะบอสส์" ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านตลอดถึงครอบครัวด้วยครับ ยอดเยี่ยมจริง ๆ นับเป็นเกียรติประวัติของพวกเราอีกวาระหนึ่ง...

เอ้าวกกลับมาร่ายรายชื่อผู้ไม่เคยแล้งน้ำใจกันต่อนะจ๊ะ คุณปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ท่านนี้เราจำได้เสมอมาผู้ไม่เคยชักช้าถ้าบอกก็จะได้ ใจกว้างซะไม่มี... คุณนุชนาฏ โฆษานันตชัย ยังคงปักหลักและใฝ่ใจในกิจกรรมสมาคมฯ อย่างเสมอต้นเสมอปลายแม้จะขาดพ่อบ้านอันเป็นสุดที่รัก และนับถือของพวกเราไปก็ตาม... คุณรัตนชัย นิมิตราภรณ์ อุปนายกคนดัง ท่านพลั้งปากให้ฟังติดตลกจนครึกครื้นฮาครืน "ในยามเศรษฐกิจติดขัดเช่นนี้ จำต้องเร่งรี่ผ่องถ่ายสินค้าให้รวดเร็วที่สุด" ทำไปทำมากลายเป็นว่าพี่ใหญ่ของเรา ระบายลูกบ้านไปซะฉิบ (แค่ไม่กี่เดือนหมั้นลูกสาวไปแล้ว 2 คนไงจ๊ะ) สำหรับสาวแรก น.ส.เพ็ญศิริ เกี่ยวก้อยเข้าหออันสุขโขกับ ร.ต.อ.วิโรจน์ ทองประไพ ในวันที่ 16 ม.ค. 44 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ จึงขอเชิญชวนชาวเดอะบอสส์ ไปร่วมแสดงความยินดีกันพร้อมหน้าด้วยกัน(ขอให้หัวปีท้ายปีนะจ๊ะหนู)... คุณชาลี รัตนวชิรินทร์ ประกาศเปรี้ยง "อีกไม่นานเกินรอ เสื้อยืดยี่ห้อ เป่า ยิง ฉุบ จะครองโลก" ดีใจล่วงหน้าด้วยคนครับ... คุณอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ ไม่เคยอัตคัดน้ำใจ "มีอะไรบอกไปนะครับ ผมยินดีช่วยเหลือและรับใช้ครับ" (คนอะไรไม่รู้ยิ่งพูดยิ่งน่ารัก เสมือนหยดน้ำกลางทะเลทรายฉะนั้น)... คุณปราโมช เกิดปัญญา "คาวบอยผู้ยิ่งใหญ่" ใครต่อใครต่างชมเปาะเพราะกรุณาลดค่าเช่าสถานที่ให้สมาคมฯ สุด ๆ ... คุณพูลศรี จงแสงทอง คนหน้าแฉล้มซึ่งประแต้มด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจผู้คนจนต้องเหลียวมองเป็นครั้งสองและสาม ท่านจะร่วมจรรโลงกิจกรรมสมาคมฯ ทุกทีไปไม่เคยขาดสักที... คุณไพโรจน์ หวังธำรงค์วิทย์ ตัวไม่ไปแต่ส่งมือรองไปร่วมหยั่งงี้ต้องขอบคุณและขอบคุณ... คุณเอกอนันต์ บรรเลง เป็นคนหนึ่งที่ฉมังในการพูดเปล่งวาทะจนทำให้คนฟังโดนนะจังงังไปตามๆ กัน อีกทั้งสอดแทรกอารมณ์ขันฮากันลั่นเลนโบว์ล... คุณตรีวิทย์ จุติวิทยาภรณ์ คุณดนัย สมจิตรมูล สองคนนี้จัดอยู่ในขอบข่าย "พี่มีแต่ให้" ขอรับกระผม... คุณธีรพร กิรนันทวัฒน์ ควงลูกสาวคนสวยไปโชว์ตัว ทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เขม้นมองจ้องทึ่งทำตาซึ้งตามๆ กัน... คุณปกรณ์ ศังขวณิช(อดีตนายกสมาคมฯ) ไม่เคยหยุดคิดถ้าเป็นเรื่องงานสมาคมฯ ท่านจะทุ่มให้สุดตัว... คุณอติพร ศิริพัฒน์ คนสวยไม่สร่างผ่างๆ... ได้รับฉายาใหม่แล้วจ้าว่า "สาวสามพันปี" นะจะบอกให้...อะไรกันนะอะไรกันหนอ "กลุ่มเพื่อนร่วมทางฝัน" แอบสร้างสรรค์อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมานานช้าจนพี่ๆ น้องๆ เดอะบอสส์ออดอ้อนใคร่รู้ "กลุ่มนี้ใครหนอ" เราขออนุญาตเปิดเผยสัก 2 ชื่อ ก็คือ คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กับ คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล ส่วนที่เหลือขอขยักไว้ก่อน... ข้างคุณยุทธ ตวงทอง กับ คุณสุนทร วัฒนาพร และ คุณเรืองชัย เพชรพัชรพิสุทธิ์ ไม่หงุดหงิดอารมณ์เหตุลูกทีมทำคะแนนไม่รั้งท้าย(คนแบบนี้ก็มีเหมือนกันเน้อ)... คุณประสงค์ จงอัศญากุล คนถือถุงเงินของสมาคมฯ มีคนชมหนาหู "แต่งตัวเนี้ยบเสมอ" ดุจดั่งเยื้องย่างออกมาจากแคทตาล็อคของโว้คมาหมาด ๆ แม้แต่เครื่องเคราประกอบการเล่นโบว์ลิ่งก็ยังนิ้งเกินเพื่อน "อิจฉาจังครับท่าน"... คุณบุญลือ ภัยสูญสิ้น กรุณารินน้ำใจให้คนโน้นคนนั้นไม่เคยหวั่นจะหมดหน้าตัก วันนั้นเจอคนทัก(ทาย)กันทั่วงาน สงสัยพกขุนแผนไปด้วย(ใช่แล้วคล้องแขนพ่อบ้านจนล้าแล้วล้าอีกติดหนึบเหมือนตังเมเมืองเพชร)... คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ รุดสู่งานในมาดดาราครึ่งเจมส์ดีน ครึ่ง โรเจอร์มัวร์ ชัวร์ป้าดด้วยวาทะคารมคมกริบ "คณะทำงานทีมนี้มีบารมี และแข็งแกร่ง" ขอบคุณครับๆ... คนนี้สิสนุกสุดๆ "ผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าเดอะบอสส์สมัครสมานกลมเกลียวเข้มข้นจริงๆ ครับ" ว่าแล้วเทกระเป๋าจ่ายเพิ่มอีกทีมรวมเป็นสองหมื่นบาท ปีหน้าคาดว่าน่าจะ 5 ทีม นะท่านน่ะ (อยากรู้ใช่ไหมเขาคือใคร..คุณบุญตี๋ หีบทอง ไงที่เทน้ำใจให้ทั้งยวง)... คุณสมเกียรติ จิวะวัฒนาศักดิ์ เจ้าพ่อกุญแจ SOLO นำทีมดาราไปกันพรึ่บ คึกคักพร้อมพรั่งคับคั่งด้วยกองเชียร์ มิเสียแรงหนุน ลุ้นไปลุ้นมาเก๊าะคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีมของท่านอาจารย์ใหญ่ ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ ไปครอบครองดังใจปรารถนา "แซมพลอย" ซึ่งถ่อร่างไปเชียร์ก็ไม่เสียเที่ยวเช่นกัน...

ส่วนผลของรางวัลอื่น ๆ โปรดสำรวจตรวจดูกันเองจากภาพนิ่งที่รวบรวมประมวลไว้แทบทุกช็อตตลอดทั้งงาน...และท้ายสุดนี้ "แซมพลอย" ขอผนวกความชื่นชมยินดีอันเนื่องจากความพร้อมเพรียงในการตระเตรียมงานตลอดถึงทีมงาน โดยเฉพาะประธาน และรองประธานจัดงาน ภายใต้การสนับสนุนของท่านนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นเหตุให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุสู่เป้าหมายหลักทุกประการ แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือชาวเดอะบอสส์ทุกรุ่นได้มอบความอนุเคราะห์ค้ำจุนหนุนให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์อย่างเอนกอนันต์...

นี่ก็อีกงานโบว์ลิ่งการกุศลเช่นกัน ภายใต้ชื่อที่แสนหรู "EX-MBA ม.บูรพา 2001" กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. ศกนี้ ซึ่งเหมาะเจาะเฉพาะสำหรับปีนี้ในการสร้างบุญให้ช่วยหนุนนำธุรกิจของชาวเราให้โชติช่วงชัชวาล ผ่านพ้นวิกฤติทั่วถ้วนทุกคน คุณณรงค์ ตั้งสุจริตวิจิตร เดอะบอสส์รุ่น 3 เป็นผู้ประสานใหญ่แม่งานขับขานแจ้งมา ใครใคร่ร่วมแจมโปรดกริ๊งติดต่อที่ โทร.2193381-3 ด่วน อย่าลืมนะจ๊ะ...

และเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั้นท่านนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางไปอำนวยพรและขอพรจากท่าน ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ ณ บ้านพักซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ปรากฏว่าทุกคนต่างสราญใจสุขสันต์หรรษากันถ้วนทั่ว และโอกาสนี้ขอพรนั้นจงผันผ่านไปสู่ชาวเดอะบอสส์ทุกท่านด้วยเทอญ...

พบกันใหม่ฉบับหน้า...สวัสดีปีใหม่ครับ แซมพลอย ณ ราชูทิศ


PROFILE : ประวัติสมาคม | ข้อบังคับ | นโยบาย และแผนงาน | กรรมการบริหาร
BOSSNEWS : ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปฎิทินงานสัมมนา | ปฎิทินข่าวกิจกรรม | ปฎิทินงาน Trade Show | THE BOSS NEWS
BOSSTALK : บทความวิชาการ | ถ่ายทอดประสบการณ์ | แลกเปลี่ยนทัศนคติ | คำคม คารมปราชญ์

HOME | DIRECTORY | CONTACT US
Sponsor